Liên hệ

GIỜ MỞ CỬA TỪ: 8:00AM – 23:00PM
Hệ thống cửa hàng JUICY BEAN
  • Cơ sở 1: 23 Nguyễn Đình Thi, Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội

    SĐT: 1800 6915

  • Cơ sở 1: 23 Nguyễn Đình Thi, Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội

    SĐT: 1800 6915

  • Cơ sở 1: 23 Nguyễn Đình Thi, Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội

    SĐT: 1800 6915

  •